Aleksandra Fąfera

Aleksandra Fąfera – psycholog, psychoterapeutka

W swojej pracy korzystam z różnych nurtów : terapii Eriksonowskiej, NLPt, systemowej terapii rodzin metodą Berta Hellingera.
Z wykształcenia jestem psychologiem i polonistką. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (SWPS) i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). W czasie studiów odbyłam roczny moduł specjalizacyjny dot. depresji i psychoterapii zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości w nurcie poznawczo- behawioralnym.
Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej, terapii par m. in. w Polskim Instytucie Eriksonowskim, Fundacji ETOH, Polskim Instytucie NLP (certyfikowany Praktyk NLP), Szkole Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera zorganizowanej przez Taunus – Institut Fur Systemaufstellungen.
Ukończyłam dwuletni cykl szkoleniowy z terapii rodzin metodą ustawień systemowych Berta Hellingera oraz dwuletni staż szkoleniowy w zakresie ustawień systemowych u Małgorzaty Rajchert – Lewandowskiej. Wiedzę i doświadczenie na temat ustawień zdobyłam podczas wielu godzin warsztatów, seminariów, wykładów, spotkań treningowych u takich nauczycieli jak: Bert Hellinger, Małgorzata Rajchert- Lewandowska, Wolfgang Deusser, Gerhard Walper, Sophie Hellinger, Daan van Kampenhout i inni.
Współpracowałam z Fundacją Bene Vobis oraz Pracownią Psychoedukacji i Psychoterapii „Drabina Rozwoju” prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pracowałam z osobami terminalnie chorymi, umierającymi i osobami w żałobie w Fundacji Hospicjum Onkologiczne.
Współpracowałam z firmą First Consulting prowadząc szkolenia z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego, metod skutecznego wyznaczania celów dla pracowników firmy Heesung Electronics Poland Sp. z o.o.
Mam doświadczenie terapeutyczne oraz szkoleniowe w obszarze podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych.
Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii stale poszerzam uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stałą superwizją.
W Szkole Optymizmu w Łowiczu prowadzę ustawienia systemowe grupowe i indywidualne.