Aleksandra Szwarocka

Aleksandra Szwarocka – pedagog, psycholog, interwent kryzysowy

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych  oraz Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy wykorzystuję podejście poznawczo- behawioralne.

Zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Udzielam pomocy psychologicznej osobom, które znalazły się w trudnych lub kryzysowych sytuacjach życiowych przekraczających możliwości adaptacyjne.

Zapraszam osoby, które przeżywają:

 • problemy związane z samooceną,
 • niepokój, lęk, fobie,
 • trudności w relacjach,
 • kryzysy, stres,
 • problemy w rozwoju osobistym i zawodowym,
 • problemy odżywania,
 • trudności w relacjach z własnymi dziećmi,
 • depresję i smutek,
 • trudności związane z brakiem satysfakcji życiowej,
 • nerwice,
 • czynności i myśli natrętne.