Katarzyna Michalak

Katarzyna Michalak – pedagog

Pedagog I i II etapu edukacyjnego, pedagog specjalny, terapeuta wzroku, trener szkolenia „Jak uczyć uczniów uczenia się” (3Xu), kinezjolog edukacyjny.

ZAKRES TERAPII:
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dzieci, młodzież).
• Zajęcia edukacyjno- wyrównawcze ( edukacja początkowa, przyroda)
• Metody organizacji procesu uczenia się w szkole i w domu.
• Biomedyczne doradztwo w zakresie prawidłowego odżywiania, wspomagania rozwoju i określenia tendencji metabolicznych- Partner Biomol- Med
• Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych.
• Diagnoza funkcjonalna umiejętności matematycznych.

KWALIFIKACJE:
• pedagog I etapu edukacyjnego ( wczesnoszkolny) i II etapu edukacyjnego ( przyroda)
• pedagog specjalny terapeuta,
• diagnoza i terapia funkcji wzrokowych ,
• podstawy wiedzy w zakresie integracji odruchów i integracji sensorycznej,
• trener szkolenia „Jak uczyć uczniów uczenia się”
• kinezjolog edukacyjny