Marta Gala

Marta Gala – neurologopeda

Zajmuje się diagnozą i terapią dyslalii, zaburzeń słuchu fonematycznego, afazji, dyzartrii, alalii, opóźnionego rozwoju mowy, niepłynności mowy, zaburzeń mowy związanych z autyzmem. Swoją ofertę kieruje zarówno do dzieci jak i do osób dorosłych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako logopeda, następnie jako neurologopeda w poradni psychologiczno- pedagogicznej, poradni dla osób z autyzmem, ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych oraz biorąc udział w projektach współfinansowanych przez EFS w przedszkolach na terenie powiatu Skierniewic.
W pracy cenię sobie dobry kontakt z pacjentem, dlatego staram się, aby prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna przebiegała w atmosferze przyjaźni i wsparcia.