USTAWIENIA SYSTEMOWE

Warsztaty ustawień systemowych metodą Berta Hellingera

Prowadząca – Aleksandra Fąfera 

Ustawienia systemowe to opracowana przez Berta Hellingera terapeutyczna metoda pracy, pozwalająca na rozpoznanie istoty problemów uwarunkowanych przez system rodzinny. Ta metoda wskazuje na istnienie pierwotnego porządku w systemach. Zaburzenie reguł owego porządku obciąża rodzinę, stając się źródłem problemów u osób żyjących w następnych pokoleniach. Okazuje się, że system rządzi się bezwzględnymi regułami i kosztem najmłodszych pokoleń stara się dokonać wyrównania i usunięcia starych zakłóceń. Tak więc możemy być uwikłani w losy ludzi, których nie znamy, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia.
Ustawienia pozwalają w krótkim czasie dotrzeć do podłoża naszych blokad, konfliktów, lęków czy chorób. Stwarzają sposobność do nowego, głębszego spojrzenia na swoje trudności. Oferują nam taki rodzaj pomocy, który prowadzi do rozwiązania pierwotnych przyczyn problemów życiowych, tak aby z historii rodziny – czasem trudnej czy tragicznej – móc wrócić do porządku i osiągnąć spokój, szczęście, sukces i miłość.
Ustawienia pozwalają także zaakceptować swój Los i przyjąć Życie, jakie dostaliśmy od naszych przodków, a także czerpać siłę z właściwego dla nas miejsca w systemie rodzinnym.

Dla kogo?
Zajęcia przeznaczone są dla osób z problemami osobistymi, relacyjnymi, zdrowotnymi, wewnętrznymi konfliktami, jak również z problemami zawodowymi. Dla osób, które:

 • doświadczają trudności w relacjach w z innymi ludźmi- w rodzinie, pracy, związkach,
 • żyją samotnie, a chcą wejść w związek partnerski (małżeński),
 • pragną dokonać zmian w obszarze zawodowym,
 • planują rozstać się z partnerem i chciałyby wyjaśnić obciążające je uwikłania, ułożyć kontakty z dziećmi po rozwodzie,
 • odbierają jako uciążliwe relacje z członkami aktualnej rodziny i rodziny pochodzenia,
 • doświadczają trudności wychowawczych w relacjach z dziećmi,
 • cierpią na dolegliwości fizyczne i przeżywają problemy natury emocjonalnej (różne choroby somatyczne, depresja, lęki, uzależnienia, poczucie winy, poczucie gorszości,  straty,  itd.),
 • poszukują sensu i radości życia.

Uczestnictwo w ustawieniach oferuje możliwość rozwoju osobistego wszystkim uczestnikom, zarówno ustawiającym swój problem, jak i aktywnym obserwatorom – reprezentantom.

Warunki uczestnictwa:

 • Osobom, które po raz pierwszy biorą udział w ustawieniach, zaleca się uczestnictwo w charakterze obserwatora, co pozwala na zapoznanie się z metodą, a także ułatwia uruchomienie własnego procesu emocjonalnego i sprecyzowanie tematu pracy.
 • Ustawienie robi się w konkretnym celu, pracując nad rzeczywistymi trudnościami, życiowo ważnymi sprawami.
  Niekiedy prowadzący odmawia przeprowadzenia ustawienia, kiedy klient jest odcięty emocjonalnie od zgłaszanego problemu bądź z innych przyczyn niezdolny do przyjęcia pomocy. W takim przypadku opłata za ustawienie nie jest zwracana.
 • Osoby, które przyjmują leki, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: Aleksandra Fąfera kom. 503 610 436
 • Obowiązuje udział w całości zajęć.
 • Koszt: praca własna 350zł, obserwator 150zł
 • Miejsce: Łowicz, Pijarska 1
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia.

 Zapisy i informacje: Karolina Margraf Tel 600-100-717